What are you looking for?

Disclaimer

CQ Fashion Group BV – CarlijnQ, hierna te noemen CarlijnQ, verleent u hierbij toegang tot www.carlijnq.nl en nodigt u uit om uit het aanbod te kopen.

CarlijnQ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

CarlijnQ spant zich in om de inhoud van www.carlijnq.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De aangeboden materialen worden op www.carlijnq.nl aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CarlijnQ.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.carlijnq.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op grond van dergelijke fouten geen contract claimen bij CarlijnQ. Op www.carlijnq.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CarlijnQ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Royalty

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CarlijnQ.

Kopiëren, verspreiden en ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CarlijnQ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.